ἀρχισυναγώγου

ἀρχισυναγώγου
ἀρχισυνάγωγος
ruler of a synagogue
masc gen sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ἀρχισυναγωγοῦ — ἀ̱ρχισυναγωγοῦ , ἀρχισυναγωγέω ruler of a synagogue imperf ind mp 2nd sg (attic doric aeolic) ἀρχισυναγωγέω ruler of a synagogue pres imperat mp 2nd sg (attic) ἀρχισυναγωγέω ruler of a synagogue imperf ind mp 2nd sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • архисоунагогъ — АРХИСОУНАГОГ|Ъ (1*), А с. ἀρχισυνάγωγος Старейшина еврейской религиозной общины: д҃ ѥ бы(с) новѣѥ архисоунагога, рекше старѣишинѣ сбороу, дщи •е҃ ѥ бы(с) с҃на вдовича. •ѕ҃• ѥ Лазорево. (τοῦ ἀρχισυναγώγου) ΓΑ XIII XIV, 140а …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”